ความเป็นมาของบริษัท Company Scenario

บริษัท เอ็ม. ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทในเครือของมหาจักรกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจด้าน การติดตั้งระบบเสียงห้องประชุม โรงละคร คอนเสิร์ตกลางแจ้ง ฯลฯ ด้วยผลิตภัณฑ์ Public Address, Music Instrument รวมทั้งเครื่องเสียงภายในบ้าน โดยเป็นผู้นำเข้า และผู้แทนจำหน่ายสินค้าคุณภาพชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ PEAVEY และ harman/kardon

โดยในปี พ.ศ. 2542 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจเพื่อสร้างความหลากหลายของสินค้า และการบริการ ด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บันทึกเสียงคุณภาพ AVID Pro Tools (digidesign) ระดับ World Class จากสหรัฐอเมริกา

ในปี พ.ศ. 2548 ผลิตภัณฑ์ไมโครโฟน และหูฟัง AKG จากประเทศออสเตรีย ได้ไว้วางใจให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด ผนวกกับการเติบโตของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง

และเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของตลาดเครื่องเสียง และอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทเครื่องเสียงชั้นนำระดับโลกอย่างต่อเนื่อง อาทิ เครื่องเสียง marantz, ลำโพง Q Acoustics, Definitive Technology, CLASSE แอมป์โมโนบล็อคระดับโลก, WAVES Live ดิจิตอลมิกซ์เซอร์, CREST AUDIO, DreamWave และล่าสุด Powersoft ดิจิตอลแอมป์พริฟายเออร์จากประเทศอิตาลี

ซึ่งกว่า 2 ทศวรรษ ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเครื่องเสียงชั้นนำ ทั้งนี้บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะคัดสรรแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และพัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยยึดหลัก และนโยบายของมหาจักรกรุ๊ป ในอันที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

M.I. Engineering Company Limited, a member of Mahajak Group, established in 1994, is a full-service importer of the world-class and state of the art techonological sound system products. The product are rangeed from Public Address, Home Entertainment whihc consist of harman/kardon, Infinity and PEAVEY.

During 1998, the company expanded its product lines having more varieties of high quality audio equipment from USA. as AVID Protools (Digidesign). In order to meet studio & broadcast market.

Simultanously year of 2005, AKG acoustics has appointed as the authorized dsitributor of professional audio equipments from Austria. As the result of the faithful and fulfilled the product lines for growing trend in the audio industry.

In addition, to support the expansion of audio market and entertainment industry in Thailand, our company are therefore continuously trusted by world-class audio companies such as CLASSE, marantz and Definitive Technology from Sound United, speaker by Q Acoustics, exelently professional audio as WAVES Live digital mixers and CREST AUDIO, DreamWave portable speaker and the latest Powersoft Digital Amplifier from Italy.

Over 2 decades, our company has grown significantly and become a leader in the quality imported audio equipment market with the good reputation of serving excelent service and providing top quality products to client.

about