สํานักงานใหญ่ Head office

เลขที่ 46 อาคารมหาจักร ชั้น 4 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

46 Mahajak Building 4th Floor, Soi Sukhumvit3, Sukhumvit Road, Klongtoey-Nua, Wattana, BANGKOK 10110 

ฟอร์มสำหรับติดต่อ

งานบริการลูกค้า Services Center

แผนกงานวางโครงการ ระบบเสียง, ภาพ และงานประชุม System Integrated Project

ระบบห้องบันทึกเสียง Studio Recording Project